Browser information:

This website uses CSS3 & HTML5. It is recommended to use a modern browser with at least the following version number:

 • Chrome 29.0
 • Edge 12.0
 • Explorer 11.0
 • Firefox 28.0
 • Safari 9.0
 • Opera 17.0

Problems? please contact me.

Zonnepanelen spreken enorm tot de verbeelding: ze stinken niet, maken geen lawaai en veroorzaken geen probleemafval. En ze produceren de meest bruikbare vorm van energie die de mens kent: elektriciteit.

Of het nu uit financiële overwegingen is, uit ecologische overwegingen of omdat men onafhankelijk wil zijn, zonnepanelen lijken het ideale antwoord op onze persoonlijke energiebehoefte.

Men kan bij zonnepanelen ook vraagtekens zetten: zeker, ze produceren op ons dak geen afvalstoffen, maar dit doen ze wel op de plaats waar ze gemaakt worden. Ook lijkt het onwaarschijnlijk dat een zonnepaneel meer energie opwekt dan er gebruikt is voor de fabricage, het transport, de montage en het onderhoud van zowel de panelen als ook de benodigde apparatuur. En financieel gezien zijn zonnepanelen alleen aantrekkelijk omdat er een behoorlijk hoge energiebelasting op de stroom uit het lichtnet zit.

Een echt en eerlijk antwoord op de vraag of zonnepanelen ons als samenleving vooruit helpen heb ik niet gevonden. Het blijft dus een persoonlijke vraag of we deze techniek willen inzetten of niet.

Dit boekje is geschreven om de technische aspecten omtrent zonnepanelen en de benodigde apparaten te belichten. Wat is het verschil tussen een netinverter en een omvormer? Welke accu is het best? Hoe krijgt men de energie van een paneel in een accu? Waar moet op gelet worden bij de keuze van de onderdelen? En welke soort van zonnestroominstallatie is eigenlijk het meest geschikt?

Sommige antwoorden kunnen direct gegeven worden. Maar voor de meeste vragen kan alleen geprobeerd worden om de kennis ter beschikking te stellen zodat men zelf een geïnformeerde keuze kan maken.

Hoewel dit boekje zinvol is bij de traditionele teruglevering aan het lichtnet, gaat het met name ook in op de vraag hoe de energie kan worden opgeslagen. Dit voor gebruik tijdens situaties waarin het lichtnet is uitgevallen of gewoon niet ter beschikking staat.

Browser information:

This website uses CSS3 & HTML5. It is recommended to use a modern browser with at least the following version number:

 • Chrome 29.0
 • Edge 12.0
 • Explorer 11.0
 • Firefox 28.0
 • Safari 9.0
 • Opera 17.0

Problems? please contact me.